ATEX zonering en bijhorende maatregelen

Praktische informatie

n geval van lekken van gas of damp kan er zich een explosieve wolk vormen. Daar waar dit niet vermeden kan worden, moeten maatregelen genomen worden zodat de wolk niet ontstoken wordt. Dit is de aanleiding geweest om ATEX zones in het leven te roepen. Deze geven de kans op een explosieve atmosfeer weer. Een bekende maatregel in ATEX zones is het gebruik van explosieveilige elektrische apparatuur.

In deel 1 van dit ATEX programma gaan we de methodiek en gevolgen van zonering bespreken. Een belangrijke stap is het bepalen van een correcte zonering. Er wordt ingegaan op de methode volgens de geldende normen en wat de belangrijkste invloedsfactoren zijn. Eens de zonering is vastgelegd, moeten geschikte maatregelen genomen worden in de zones. Voor elektrische apparaten is het redelijk eenvoudig. Er zijn echter ook andere aandachtspunten die soms over het hoofd worden gezien en in dit deel vooral aan bod zullen komen.

De nadruk zal liggen op gaszonering omdat dit het meest relevant is. Stofzonering is ook nodig wanneer er brandbare vaste stoffen worden verwerkt. Hoewel dit een wettelijke vereiste is, is een slecht uitgevoerde stofzonering veel minder gevaarlijk. De kritische verschillen met gas zullen toegelicht worden.

Samengevat komen volgende onderwerpen aan bod:

  • ATEX wetgeving: zin en onzin van zonering
  • Gaszonering: methodes volgens geldende normen, met interpretatie
  • Stofzonering: verschil met gaszonering
  • Elektrostatische ontstekingsbronnen in ATEX zones
  • Mensen in ATEX zones
Scroll naar top