Masterclasses Water

10u30 – 11u15: Legionellabeheersing in de industrie – VMX

Spreker:Xavier De Wintere, Projectingenieur

Inhoud sessie: Een bedrijf die beschikt over een koelcircuit met een “natte” koeltoren (verneveling van water) moet
volgens de Legionellawetgeving beschikken over een legionellabeheersplan.
Tijdens de sessie zullen onderwerpen aan bod komen die in zo een beheersplan moeten
aanwezig zijn.

11u30 – 12u15: Hoge energieprijzen: hoe energie én geld besparen bij de beluchting van industriële waterzuiveringssystemen – VMX

Spreker: Frederik Deboyser van Aerzen

Inhoud sessie: De energie nodig voor het beluchten van actief slib in aerobe biologische waterzuiveringen bedraagt gemiddeld 50 – 80 % van het totale energieverbruik van de zuivering. Met onze onderzoeksresultaten willen wij aantonen dat met eenvoudige en kostenefficiënte ingrepen een significante verbetering van de energie-efficiëntie haalbaar is. Hiervoor werd gestart vanuit een energie-audit van de volle schaal installatie bij eindgebruikers uit verschillende, diverse industriesectoren, gevolgd door een analyse en optimalisatie van de ingestelde zuurstofsetpunten. Tot slot werd op laboschaal de impact van meer geavanceerde procesregeling op de energie-efficiëntie nagegaan. Er werd aangetoond dat het energieverbruik in eerste instantie sterk site-afhankelijk is, net als nodige maatregelen die kunnen genomen worden. Daarnaast kon in vele gevallen de zuurstofsetpunten kunnen geoptimaliseerd worden, met een drastische energiebesparing tot gevolg. Ook werd aangetoond dat de slibkwaliteit een belangrijke invloed heeft op het energieverbruik. Een goede identificatie van problemen met betrekking tot slibkwaliteit en dus het nemen van gerichte maatregelen om deze problemen te vermijden, leiden ook tot een verminderd energieverbruik. Tot slot kan door de implementatie van een dynamische beluchtingsregeling eveneens een duidelijke daling in het energieverbruik bekomen worden.

onze sprekers

Emily Hunt
Job description

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec venenatis velit metus. 

George Philipe
Job description

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec venenatis velit metus. 

Heinrik Ibsen
Job description

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec venenatis velit metus. 

Daina Arts
Job description

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec venenatis velit metus. 

Emily Hunt
Job description

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec venenatis velit metus. 

George Philipe
Job description

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec venenatis velit metus. 

Heinrik Ibsen
Job description

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec venenatis velit metus. 

Daina Arts
Job description

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec venenatis velit metus. 

onze partners

Driving technology for leading brands
Scroll naar top